Tohtoročný deň daňovej slobody bude 30. mája

Deň daňovej slobody sa priblížil začiatku roka. Daňovníci v SR budú tento rok pracovať na odvod daní 151 dní, teda o sedem dní menej ako vlani. Podľa spoločnosti Deloitte pripadne deň daňovej slobody na 30. mája 2018.

Približne rovnako ako Slováci na tom budú aj Briti, Španieli a Estónci. Najviac dní budú dane pre štát odvádzať daňovníci v Luxembursku a vo Francúzsku, najmenej v Rumunsku a Bulharsku.

Slovenskí daňovníci už dlhšiu dobu pociťujú nárast daňovej agendy. Zmena nastala aj v prístupe finančných úradov, ktoré sa už viac zameriavajú na analytickú kontrolu poskytnutých dát, zatiaľ čo predtým sa venovali jednotlivostiam. Na základe dôkladnej analýzy jednotlivých dát z priznaní a hlásení tak posudzujú celkovú ekonomickú a daňovú situáciu daňovníka. V praxi to predstavuje zvýšené nároky na správne nastavenie systémov a precíznosť poskytovaných dát. Slovenskí daňovníci navyše pociťujú určitú neistotu, ktorá je spôsobená častými zmenami daňových zákonov“, vysvetľuje Ľubica Dumitrescu, partnerka spoločnosti Deloitte a daňová poradkyňa.

Deň daňovej slobody

Deň daňovej slobody predstavuje jednoduchú, laicky zrozumiteľnú reprezentáciu daňového zaťaženia v ekonomike. Používaná metóda výpočtu rozdeľuje rok na dve časti v pomere zodpovedajúcom podielu celkových daňových príjmov a čistého národného dôchodku.

Krajina Počet dní Deň daňovej slobody
Rumunsko 124 3.5.
Bulharsko 126 6.5.
Švajčiarsko 127 7.5.
Litva 133 11.5.
Cyprus 143 22.5.
Lotyšsko 144 22.5.
Írsko 144 23.5.
Poľsko 149 27.5.
Malta 149 27.5.
Veľká Británia 151 29.5.
Slovensko 151 30.5.
Španielsko 152 30.5.
Estónsko 153 1.6.
Nórsko 159 7.6.
Portugalsko 168 16.6.
Island 170 19.6.
Holandsko 172 19.6.
Nemecko 174 22.6.
Česká republika 174 23.6.
Slovinsko 174 22.6.
Maďarsko 182 1.7.
Grécko 187 5.7.
Taliansko 189 6.7.
Švédsko 190 7.7.
Fínsko 195 13.7.
Rakúsko 198 17.7.
Dánsko 200 17.7.
Belgicko 206 24.7.
Francie 208 26.7.
Luxembursko 271 28.9.

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jeho členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/onas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 245 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.

© 2018 Deloitte na Slovensku