Tomáš Drucker reaguje na polopravdy

ZASLÚŽI SI OBRANU ČLOVEK KTORÝ NEZLYHAL?

Musím sa vyjadriť na dnes publikovaný článok a zároveň na ďalší pripravovaný o konflikte záujmov štátnej tajomníčky A. Kalavskej.

Minulý týždeň sme z redakcie SME dostali niekoľko otázok na základe “doručených” materiálov do ich redakcie a včera sme na túto tému asi 2 hodiny spoločne aj diskutovali s redaktorom a poskytli všetky relevantné informácie, ktoré uvádzam aj tu:

Pri nástupe na ministerstvo som dostal voľné ruky pri výbere štátnych tajomníkov.

Andreu Kalavskú som si vybral sám na základe jej doterajšieho profesionálneho života a osobnostného morálneho charakteru s pozitivistickým myslením.

Pred jej prijatím mojej ponuky ma informovala aj písomne o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli byť považované za možný konfliktov záujmov. A to
1. jej manžel v tom čase pracoval pre spoločnosť Pfizer, pričom prijatím postu štátnej tajomníčky musel ihneď ukončiť svoje pôsobenie v tejto spoločnosti, čo bolo správne a požadované,
2. otec jej manžela (žijúci v ČR) v minulosti podnikal aj v oblasti zdravotníctva.

Som rád, že prijala moju ponuku a musela obetovať “svoju” medicínu a tiež rodinný komfort. Ak je nejaký konflikt záujmu v jej prípade a prepojenie farma priemyslu, ako na to niekto CHCE poukázať, príjmam výzvu, preukážte jeden prípad.

Štátna tajomníčka nemá nijaký vplyv na kategorizáciu liekov, nakoľko nie je členom ani Kategorizačnej komisie ani Kategorizačnej rady.

Ak chceme konkrétny prípad, spoločnosť Pfizer od nástupu štátnej tajomníčky si podala 4 žiadosti o kategorizáciu lieku, pričom ani v jednom prípade im nebolo vyhovené z dôvodu nesplnenia podmienok pre zaradenie lieku do kategorizačného zoznamu.

Výsledky práce štátnej tajomníčky v oblasti liekovej politiky:
– zákon o lieku, ktorý zabránil reexportu
– zákon, ktorým sa na Slovensko dostanú nové inovatívne lieky a zníži sa závislosť pacientov na výnimkách,
– vytvorenie odboru posudzovania zdravotníckych technológií, ktorá komplexne aj v spolupráci s kolegami z Rakúska a Čiech posudzuje napríklad farmakoekonimickú efektivitu návrhoch na zaraďovanie liekov,
– nový zákon o lieku, ktorým sa sprísňujú podmienky a požiadavky odborných zástupcov v lekárňach.

Mnoho výborných výsledkov dosiahla aj v oblasti zdravotníckej politiky ako sú
– komplexné kompetencie všetkých zdravotníckych pracovníkov,
– spustila a rozbehla projekt štandardných preventívnych, diagnostických a ošetrovateľských postupov, či
– pripravuje teraz zákon o dlhodobej zdravotnej starostlivosti.

Nie je mi prislúchajúce hodnotiť rodinné vzťahy, ale šikovný človek, ktorý sa manželstvom prepojí s cudzou osobou v tomto prípade svokrom, ktorý už v čase sobáša dávno nežil v tejto rodine, ale v ČR, má byť takýto človek diskriminovaný? 🤦🏻‍♂️

Z verejne dostupných zdrojov obchodných aktivít otca manžela štátnej tajomníčky Jozefa Kalavského v Českej republike ako aj na Slovensku, ku dňu menovania A. Kalavskej za štátnu tajomníčku Jozef Kalavský nefiguroval v žiadnej spoločnosti podnikajúcej na Slovensku.

Žiadna spoločnosť v ktorej bol J. Kalavský v minulosti aktívny, či už ide v ČR alebo na Slovensku sa od nástupu súčasného vedenia MZ SR nezúčastnila žiadneho výberového konania na MZ SR. Zároveň v prípade centrálnych obstarávaní, ktoré realizuje MZ SR, nekomunikuje so žiadnou spoločnosťou v ktorej bol J. Kalavský v minulosti aktívny.

Je ľahké uvrhnúť šedý tieň podozrení na kohoľvek, oveľa náročnejšie je z tohto tieňa vystúpiť.
Nezaslúži si slušný a poctivý človek možno aj preto, že niekomu prekáža, aby sa ho nezastalo?

Zaslúži.

Kto sú tí dobrí? Tí, ktorí žijú v zahraničí? Tí, ktorí nikdy nezískajú funkciu a zodpovednosť? Asi áno, pretože ak by ju získali, ihneď sú z nich tí nedôveryhodní. Toto odmietam.