Colníci odhalili podvody s falošnou naftou

Nitrianski colníci odhalili daňový únik vo výške viac ako 161.000 eur. Dva daňové subjekty preukazovali pôvod a spôsob nadobudnutia takmer 430.000 litrov nafty falošnými dokladmi. “Obidva prípady boli postúpené na Kriminálny úrad Finančnej správy pre podozrenie zo spáchania trestného činu skrátenia dane a falšovania dokladov,” informoval horca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher.

Colníci počas výkonu daňového dozoru, zistili používanie falošnej nafty u dvoch daňových subjektov z Komárna a Nových Zámkov. “Expertízou vzoriek minerálneho oleja, ktoré colníci počas kontrol odobrali, sa preukázalo, že tieto subjekty podvodne používali na pohon nákladných motorových vozidiel vykurovací olej namiesto motorovej nafty. Kontrolou sa taktiež zistilo, že daňové subjekty predložili colníkom na preukázanie pôvodu a spôsobu nadobudnutia minerálneho oleja doklady zo siete čerpacích staníc, u ktorých sa potvrdilo podozrenie, že sú falošné,” uviedol Pacher.

Ako doplnil, konaním daňových subjektov došlo k úniku na spotrebnej dani z minerálneho oleja v celkovej výške 161.548,54 eura. Na príslušný daňový úrad bol zároveň zaslaný podnet na zistenie, či daňové subjekty odviedli daň z pridanej hodnoty v správnej výške. “Obidva prípady boli taktiež postúpené na Kriminálny úrad Finančnej správy pre podozrenie zo spáchania trestného činu skrátenia dane a falšovania dokladov,” doplnil Pacher.