Výsledky XXIV.ročníka Trojkráľového stolnotenisového turnaja konaného dňa 6.1.2018 v Ľubici.

Organizátorov XXIV.ročníka Trojkráľového stolnotenisového turnaja Klub KDH v Ľubici a Obec Ľubica prekvapila nižšia účasť súťažiacich na tomto podujatí. Hoci ďalší deň po turnaji ešte nebol pracovným dňom, tak turnaja sa zúčastnilo len 78 súťažiacich t.j.58 účastníkov čo je o 18 účastníkov menej ako predchádzajúci rok.

Hoci tento rok bolo veľmi priaznivé počasie keď bolo + 5 C oproti minulému roku keď bolo – 17 C, napriek tomu bola účasť nižšia. Z 19-tich klubov to boli : MŠK Spišská Belá, SEVERKA Kežmarok, PPC FORTUNA Kežmarok, JAVORINKA Levoča, STO Slovenská Ves, ADENTO Svit, ŠK VETERÁN Poprad, BBF Spišská Nová Ves, STO Krompachy, OŠK Arnutovce, OSK Spišský Štvrtok, Muskat Lieskovany, Letanovce, Nová Lesná, Matejovce, Poprad-Veľká, Hrabušice, Liptovský Mikuláš a aj traja súťažiaci z Poľska. Z obcí a miest to boli: Poprad, Kežmarok, Ľubica, Spišská Belá, Hrabušice, Spišský Štiavnik.

Už v minulom roku sme konštatovali, že účasť v mládežníckych kategóriách sa neustále znižuje, a že ak tento trend bude pokračovať, tak bude usporiadateľ uvažovať o zrušení týchto kategórií. Preto do propozícií na tento ročník usporiadateľ zakomponoval podmienku minimálnej účastí päť súťažiacich pre jednotlivé kategórie, inak bude kategória zrušená.

V kategórií žiaci sa prihlásili traja a v kategórií žiačky len dve súťažiace. Preto sa usporiadateľ rozhodol tieto dve kategórie zrušiť. Súťažiaci, keď sa už na turnaj dostavili, tak sa rozhodli, že budú súťažiť v iných kategóriách a to žiaci v kategórií neregistrovaní a žiačky v kategórií ženy.

Nakoniec sa súťažilo len v štyroch kategóriách a počet súťažiacich bol nasledovný : muži registrovaní – 39 o 6 menej ako minulý rok, muži neregistrovaní – 7 o 12 menej, veteráni – 18 o 2 viac a ženy – 9.

Výsledky v jednotlivých kategóriách

Dvojhra muži registrovaní :

1. Martin Milan, JAVORINKA Levoča

2. Damián Strišovský, STO Slovenská Ves

3. Matej Harabin, PPC FORTUNA Kežmarok

Dvojhra muži neregistrovaní :

1. Vladimír Milan, Hrabušice

2. Vladimír Lukáč, Kežmarok

3. Miloš Tropp, Spišská Belá

Dvojhra muži veteráni :

1. Damián Strišovský, STO Slovenská Ves

2. Ján Popadič, ŠK VETERÁN Poprad

3. František Bohunčák, OSK Spišský Štvrtok

Dvojhra ženy :

1. Frederika Pisarčíková, Liptovský Mikuláš

2. Veronika Čurillová, OŠK Arnutovce

3. Nikola Regecová, ŠK VETERÁN Poprad

Predseda klubu KDH v Ľubici a zároveň riaditeľ turnaja Mgr. František Hanáček zahájil podujatie a prihovoril sa všetkým účastníkom. Zároveň privítal aj hostí a to : starostu obce Ľubica Ing. Jána Kapolku, predsedu OC KDH v Kežmarku Ing. Lukáša Hotáryho, Miroslava Harabina hlavného rozhodcu a všetkých zúčastnených súťažiacich. Potom bol účastníkom prečítaný email od nového predsedu Oblastného podtatranského stolnotenisového zväzu Ing. Daniela Martinku, ktorý pozdravil všetkých súťažiacich a poprial im všetko dobré do nového roku, pretože sa nemohol osobne zúčastniť. Taktiež pozdravil aj organizátorov turnaja. Vecné ceny pre víťazov venovala Obec Ľubica, spoluorganizátor podujatia. Ceny pre víťazov kategórií muži registrovaní a veteráni odovzdal pán starosta, ceny pre víťazov kategórií ženy a muži neregistrovaní odovzdal krajský predseda KDH v Prešove Alexander Nazarej. Výsledky turnaja budú zverejnené na webovej stránke obce a tiež aj v TV Ľubica.

Chceme sa poďakovať všetkým súťažiacim za ich účasť a podané výkony, taktiež aj všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na príprave, realizácií a úspešnom priebehu celého podujatia.

Za organizačný výbor : Libor Sládek, tajomník