TROJKRÁĽOVÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ V ĽUBICI

Klub KDH v Ľubici a Obecný úrad v Ľubici organizuje:

TROJKRÁĽOVÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

XXIV.ROČNÍK

Propozície:

  1. Všeobecné ustanovenia :

1. Usporiadateľ : Klub KDH v Ľubici a Obec Ľubica

2. Dátum : 6. január 2018

3. Miesto : Telocvičňa ZŠ v Ľubici

4. Prezentácia : začiatok o 8:15 hod do 8:45 hod /okrem

veteránov/ tí od 10:30

5. Otvorenie turnaja : o 9:00 hod

6. Čestní hostia : Ing.Ján Kapolka – starosta obce Ľubica

MUDr. Jaroslav Novotný – predseda OSTZ

Ing. Lukáš Hotáry – predseda OKC KDH

Alexander Nazarej – krajsky tajomník KDH

Jozef Klukošovjan

7. Organizačný výbor : Mgr. František Hanáček – riaditeľ turnaja

Libor Sládek – tajomník

Miroslav Harabin – hlavný rozhodca

8. Stravovanie : Zabezpečený bufet a individuálne

9. Prihlášky : Záväzné prihlášky poslať do 4.januára 2018 na adresu:

email: liborsladek52@gmail.com alebo telefonicky na č. 0910194207 alebo Mgr.Hanáček 0907084060

Dôležité upozornenie ! Týka sa len registrovaných hráčov !!!

10. Účastnícky poplatok : 3.-EUR na účastníka a kategóriu pri nahlásení

do 4.1.2018 do 20,00hod /okrem žiaci,žiačky/

4.- EUR pri nahlásení do 5.1.2018 do 17,00 hod

5.- EUR pri prezentácii 6.1.2018.do 8,45hod

2.- EUR na účastníka a kategóriu – žiaci,žiačky

Usporiadateľ si vyhradzuje právo odmietnutia registrácie po 9,00 hod !

Dňa 5.1.2018 po 17,00 hod bude vykonané losovanie do skupín s prihliadnutím na umiestnenie v aktuálnom rebríčku. Po tomto termíne budú neskôr registrovaní hráči pričlenení do jednotlivých skupín bez rešpektovania poradia v rebríčku !!!

B: Technické ustanovenia :

1. Predpis : Turnaj bude riadený podľa pravidiel stolného tenisu.

Začiatok súťaží:

2. Súťažné disciplíny : dvojhra žiaci do 15 rokov od 9:15 hod stôl č.7

dvojhra žiačky do 15 rokov od 9:15 hod stôl č.8

dvojhra ženy od 16 rokov od 9:15 hod stôl č.8

dvojhra muži registrovaní hráči od 9:15 hod č.1-4

dvojhra muži neregistrovaní hráči od 9:15 hod č.5-6

dvojhra veteráni od 11:00 hod volné

3. Súťažný systém : Hrá sa v skupinách s nasadenými hráčmi podľa východosl. oblastného rebríčka za sezónu 2016/2017,

víťazi skupín postupujú do štvrťfinále, semifinále resp. finále.

4. Loptičky : Double Happines, Nittakku a pod.

5. Rozhodcovia : Rozhodcovia k jednotlivým zápasom budú určení hlavným rozhodcom.

6. Ceny: Prví traja súťažiaci z každej disciplíny budú odmenení vecnými cenami a diplomami.

7. Usporiadateľ turnaja si vyhradzuje právo na zmenu hracieho systému podľa počtu prihlásených účastníkov. Ak v jednej kategórii bude prihlásených menej než 5 súťažiacich ,bude kategória zrušená. Prípadné námietky k priebehu turnaja je možné zo strany účastníkov podávať s vkladom 10.- EUR riaditeľovi turnaja a hlavnému rozhodcovi.