Skylink skracuje promo ponuku na 14 dní

S platnosťou od 1.1.2015 bude na všetkých registrovaných prístupových kartách Skylink všetkých typov skrátená doba promo ponuky platených programov.  Promo ponuka bude potom to dátume aktivovaná na 14 dní a aktivuje sa v deň uhradenia registračného poplatku na novo registrovanej karte.

Pre lepšiu orientáciu uvádzame možné varianty pri registrácii/aktivácii novej karty:

 • Zákazník kartu registruje a uhradí Registračný poplatok a Servisný poplatok (min. 1 rok) ?
   na karte sa automaticky aktivuje balíček Digital + 14 dní promo ponuky. Po skončení promo ponuky zostane na karte aktívny balíček Digital – je pokrytý  Servisným  poplatkom.

 • Zákazník uhradí iba Registrační poplatok ?
  na karte sa automaticky aktivuje balíček Digital + 14 dní promo ponuky. Po 14-tich dňoch sa promo ponuka deaktivuje a balíček Digital sa obmedzí z dôvodu  neuhradeného Servisného poplatku, tzn. Na karte nebude aktívna žiadna programová ponuka.

 • Zákazník uhradí Servisný poplatok (min. 1 rok), Registračný poplatok a (napr.) 2 mesiace balíček Kombi ?
  na karte sa automaticky aktivuje balíček Digital + 14 dní promo ponuky. Po 14-tich dňoch sa promo deaktivuje a aktivuje sa zaplatený balíček Kombi (automaticky naviaže na pôvodný promo balíček). Po uplynutí 2 mesiacov, kedy zákazník vyčerpá predplatné balíčka Kombi, sa balíček KOMBI deaktivuje. Balíček Digital zostane aktívny– je pokrytý Servisným poplatkom.

 • Zákazník uhradí Registračný poplatok a (napr.) 2 mesiace balíček Kombi ?
  na karte sa automaticky aktivuje balíček Digital +  14 dní promo ponuky. Po 14-tich dňoch sa promo deaktivuje a aktivuje sa zaplatený balíček Kombi (automaticky naviaže na pôvodný promo balíček). Po uplynutí 2 mesiacov, kedy zákazník vyčerpá predplatné balíčka Kombi, sa balíček KOMBI deaktivuje a balíček Digital sa obmedzí z dôvodu neuhradeného Servisného poplatku, tj. na karte nebude aktívna žiadna programová ponuka.

 • Zákazník neuhradí Servisný ani Registračný poplatok ?
  na karte bude aktívny balíček Digital na jeden deň.