Pozor na tento nový podvod

Zdravím máme pre Vás predschválenú pôžičku od 1000 do 50 000€ podmienky sú nasledujúce:

Poslať nám vaše osobné údaje meno, priezvisko, trvalé bydlisko, scan
občianskeho preukazu alebo fotka oboch strán a samozrejme vaše číslo účtu.
Nezabúdajte však že ako prvé je potrebné uhradiť administračný poplatok vo výške 20€ aby vaša pôžička mohla byť spracovaná, po zaplatení administračného poplatku nám zašlite vaše osobné údaje vrátane potvrdenia o zaplatení admin. poplatku, po uhradení vaša pôžička bude odoslaná na Váš účet do 24 hodín.

Vybrať si výšku pôžičky od 1000 do 50 000€ a na aké obdobie koľko mesiacov
chcete splácať, úrokovú sadzbu máme 10% na celú požičku nie na rok.
Ďalej je potrebné zaplatiť administračný poplatok vopred v hodnote 20€ za
vystavenie zmluvy a overenie notárom, hneď po zaplatení sa vám odosielajú
peniaze na váš účet do 24 hodín vrátane zmluvy na vašu adresu.

Peniaze sú zo súkromných zdrojov a vaša pôžička je po zaplatení
administračného poplatku automaticky schválená vystavením zmluvy overenej
notárom.
Po zaplatení administračného poplatku vás prosím pošlite doklad o zaplatení prikladá sa k zmluve
stačí odfotiť. Nižšie vám posielam čísla našich účtov v bankách kde môžete
administračný poplatok zaplatiť, nezabudnite uviesť správny váš variabilný
symbol: 1404754274


Čísla účtov pre zaplatenie admin. poplatku:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK58 0900 0000 0050 6734 1718 BIC: GIBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a. s.
IBAN: SK96 1111 0000 0011 2526 2017 BIC: UNCRSKBX

Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK06 7500 0000 0040 2129 1108 BIC: CEKOSKBX

Poštová banka, a.s.
IBAN: SK62 6500 0000 0000 2054 8882 BIC: POBNSKBA

Sberbank Slovensko, a. s.
IBAN: SK08 3100 0000 0040 4033 8610 BIC: LUBASKBX

OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK55 5200 0000 0000 1450 0663 BIC: OTPVSKBX

VÚB, a.s.
IBAN: SK31 0200 0000 0000 0155 8858 BIC: SUBASKBX

Tatra banka, a. s.
IBAN: SK47 1100 0000 0029 4146 4906 BIC: TATRSKBX

S pozdravom Ing. Adrian Vrtela – MM financie

Sme držiteľmi ocenenia za najspoľahlivejšiu pôžičku na trhu.