Dohoda o predaji UPC DTH

Vážení obchodní partneri,   dovoľujeme si Vám preposlať správu od Catalina Itu, výkonného riaditeľa UPC DTH: „Rád by som vás osobne informoval, že spoločnosť Liberty Global dnes oznámila, že dosiahla dohodu o predaji svojej satelitnej prevádzky UPC DTH spoločnosti M7 Group.   Dohoda zahrnuje všetky štyri DTH prevádzky, ktoré poskytujú služby zákazníkom v Maďarsku pod značkou UPC Direct, v Českej republike a na Slovensku pod značkou freeSAT, a v Rumunsku pod značkou Focus Sat. Táto dohoda poskytne skvelé príležitosti pre dlhodobý rozvoj spoločnosti UPC DTH. Spoločnosť M7 Group je jedným z najväčších európskych prevádzkovateľov satelitných platforiem, ktorý pôsobí v Holandsku, Belgicku, Rakúsku, Českej republike, na Slovensku, a v Nemecku. Partnerstvo s M7 prinesie väčší týmto prevádzkam rozsah, čo umožní dlhodobé inovácie pre našich zákazníkov, Uzavretie transakcie, ktoré podlieha schváleniu regulačnými orgánmi, sa očakáva v prvej polovici roka 2019. UPC DTH prevádzka spoločnosti Liberty Global bude naďalej sústredená na každodenné poskytovanie služieb až do ukončenia transakcie, v záujme ochrany záujmov našich zákazníkov.   Naďalej ostávame odhodlaní pokračovať v spolupráci s vami, našimi partnermi, v záujme našich spoločne definovaných cieľov, bez žiadnych zmien v našich existujúcich záväzkoch. Budeme vás zároveň informovať o ďalšom postupe a vývoji v tejto veci.“    
Váš freeSAT Team