Ďalšia prepravná spoločnosť zdvíha ceny. Ide o DHL.

Ďalšia prepravná spoločnosť zdvíha ceny. Po geis.sk sa jedná o DHL.

Zákazníkov o tom informuje týmto listom:

Vážený Zákazník,

 

spoločnosť DHL Express by Vás rada informovala o každoročnom všeobecnom náraste cien od 1. januára 2019. Využívame príležitosť, aby sme Vám teraz poskytli všetky informácie, aby ste ich vedeli zaradiť do pracovných procesov v nadchádzajúcom roku. Priemerné zvýšenie cien v Slovenskej republike bude 5,5%.

   

Hlavnými dôvodmi nárastu cien v roku 2019 sú:

 

Inflácia – Významná časť zvýšenia je zameraná na kompenzáciu účinkov inflácie, ktorá je zodpovedná za zvýšenie vstupných nákladov našich podnikateľských aktivít. Ako globálna sieť sme ovplyvnení nie len inflačnými faktormi v našej vlastnej krajine, ale aj tými, ktoré pochádzajú z krajín mimo Slovenskej republiky.

 

Náklady špecifické pre odvetvie logistiky – Prepravné náklady sú ovplyvnené aj ďalšími vonkajšími faktormi, ktoré nie sú priamo spojené s infláciou a ktoré sú špecifické pre náš priemyselný sektor. Patria sem administratívne náklady spojené s regulačnými a bezpečnostnými opatreniami, ktoré pravidelne aktualizujú vnútroštátne a medzinárodné orgány.

 

Kvalita – DHL Express významne investuje do svojej medzinárodnej siete, aby splnila najvyššie očakávania a ponúkala svojim zákazníkom ešte lepšie služby na celom svete, hovorí Daniela Mišurová, General Manager, DHL Express (Slovakia), spol. s r.o. Naším cieľom je dosiahnuť neustále zlepšovanie kvality, aby sme uspokojili potreby našich zákazníkov ešte viac. Ročná úprava cien nám umožňuje ďalej posilňovať našu infraštruktúru a zabezpečiť najlepšie zákaznícke riešenia vo svojej triede s využitím inovatívnych technológií a individuálnych dodávateľských procesov. Najmä v posledných týždňoch a mesiacoch sme sa sústredili na investície do rozširovania triediacich stredísk a nových leteckých brán na mnohých trhoch, čím sme zvýšili kapacitu spracovania zásielok za hodinu a znížili sme časy prepravy. Vždy pracujeme na modernizácii našich regionálnych a medzikontinentálnych leteckých flotíl, otvárame nové prevádzky s automatickými triediacimi technológiami a zavádzame inovatívne riešenia v oblasti e-commerce služieb pre našich zákazníkov po celom svete. Zahŕňa to aj integráciu nových destinácií do našej globálnej siete, pričom DHL Express teraz ponúka svoje expresné logistické služby Time Definite International (TDI) v Turkménsku, čo bolo jedno z posledných prázdnych miest pre DHL na svetovej mape. V spoločnosti DHL Express budeme aj naďalej robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zaistili najvyššie štandardy bezpečnosti a trvalej udržateľnosti, aby vyhovovali požiadavkám našich zákazníkov, partnerov a dopravných orgánov. Všetky tieto investície robíme v našich zariadeniach a infraštruktúre po celom svete tak, aby ich naši zákazníci mohli využívať vo všetkých krajinách.

V marci 2019 Veľká Británia oficiálne opustí EÚ. Hoci spoločnosť Deutsche Post DHL Group je zvyknutá riešiť širokú škálu obchodných bariér a prekážok, a zatiaľ čo prispôsobovanie sa meniacim sa podmienkam je jednou z každodenných výziev nášho podnikania, nemožno vylúčiť, že tento vývoj bude ovplyvnovať Vaše sadzby týkajúce sa Veľkej Británie v roku 2019.

   

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu v roku 2019.

   

S úctou,

 

Daniela Mišurová

General Manager

DHL Express