Vedci majú stroj, ktorý dokáže premeniť vodu na benzín

Nemecká spoločnosť Sunfire odhalila stroj, ktorý by mohol pekne zahýbať s celým automobilovým priemyslom. Dokáže totiž premeniť vodu a oxid uhličitý na syntetické palivá na báze ropy. Okrem benzínu tak dokáže vytvoriť tiež napríklad petrolej, uviedol server Cnet.

Prototyp stroja na výrobu syntetických palív dokáže zatiaľ vyprodukovať barel benzínu denne.

Prototyp stroja na výrobu syntetických palív dokáže zatiaľ vyprodukovať barel benzínu denne.

Nový stroj stavia na princípe FischerTropschovej syntézy, počas ktorej pod veľkým tlakom oxid uhoľnatý a vodík, prípadne metán, premieňané na kvapalné uhľovodíky. Všetko pritom prebieha pri vysokých teplotách pohybujúcich sa medzi 200 350 ° C.

Táto chemická reakcia je známa už od prvej polovice minulého storočia, za objavom stojí nemeckí vedci Franz Fischer a Hans Tropsch. Využívaná bola napríklad Japonskom aj Nemeckom počas druhej svetovej vojny a tiež Juhoafrickou republikou za apartheidu pretože tieto krajiny nemali dostatočný prístup k rope, vyrábali jej náhradku pomocou zmieňované syntézy z uhlia.

Vysoké náklady odrádzali

Vedci sa snažili počas uplynulých desaťročí celý proces značne vylepšiť, ale nikdy nedosiahli úplne uspokojivé výsledky. Náklady na tvorbu syntetických palív na báze ropy totiž boli tak vysoké, že výrazne prevyšovali cenu klasickej ropy.

Proces premeny vody a oxidu uhličitého na palivo.

Spoločnosť Sunfire, sídliaca v Drážďanoch, však celý proces teraz zdokonalila. Pomocou solárnych a veterných elektrární premení vodu na paru, elektrolýza sa potom postará o odstránenie kyslíka. Syntézou vodíka a oxidu uhoľnatého, ktorý sa získa premenou oxidu uhličitého z atmosféry, potom vznikne vysoko čisté palivo. Ako nákladný celý proces je, však podnik zatiaľ neprezradil.

Táto súprava nám umožňuje ukázať technickú uskutočniteľnosť v priemyselnom meradle,” uviedol šéf spoločnosti Sunfire Christian von Olshausen s tým, že striedanie fosílnych palív za novú čistejšiu formubude bezpochyby beh na dlhú trať.

Barel syntetického benzínu denne

Podľa neho vraj súčasný proces dosahuje 50% efektivity, čo sú údajne skvelé výsledky. Sám ale pripúšťa, že vedci v súčasnosti pracujú na navýšenie na 70%. Prototyp dokáže v súčasnosti vyprodukovať barel syntetického benzínu denne.

Odklon od fosílnych palív tak nemôžeme očakávať zo dňa na deň. Celý výrobný proces nemeckých vedcov čaká rad ďalších testov, na základe ktorých úspešnosti sa budú ďalej hľadať investori.