antik Archive

Preladzovanie kanálov na Antik TV

Chceme Vám pripomenúť, že duálne vysielanie, ktoré súvisí so spustením migrácie televíznych kanálov Jednotka HD, Dvojka HD, Markíza HD, Sport 1, AMC, CS Film, Film

Ako prijímať vysielanie Markízy v roku 2017

Markíza Slovakia, ktorá prevádzkuje televízne kanály Markíza, Dajto a Doma, oznámila, že od roku 2017 nebude šíriť svoje programy prostredníctvom DVB-T vysielačov. Markíza sa

AntikSat po dlhom odkladaní dnes 2.2.2016 oficiálne spustil službu

Ko­mer­čnú pre­vádz­ku slu­žieb sa­te­lit­nej te­le­ví­zie dnes 2.2.2016 spus­til ANTIK Te­le­com. Prí­jem prog­ra­mov z dru­ži­ce je pre všet­kých vlas­tných klien­tov mi­mo dos­tup­nos­ti op­tic­kej sie­te spo­loč­nos­ti

Satelitný operátor ANTIK už vysiela 60 programov

Antik spustil komerčnú prevádzku satelitných služieb, ktoré ponúka zo satelitnej pozície Eutelsat 16A (16°E). Okrem základného balíka „Všetko čo potrebuješ“, ktorý za 0 eur

Spustenie satelitnej služby Antiksat sa stále odkladá

Prešlo už 5 mesiacov od oficiálneho predstavenia služby Antiksat.sk Štart sa stále posúva. Satelitná platforma ANTIK Sat, ktorá mala podľa už zverejnených informácií odštartovať

Satelitnej tv Skylink prichádza konkurencia Antik

Nová hybridná satelitná platforma Antik Sat chce na satelite Eutelsat 16A (16°E) využívať až päť transpondérov z európskym vyžarovacím zväzkom, ktoré zaplní televíznymi stanicami