Potravina 21.storočia červíky

Už v roku 2050 bude naša Zem vystavená neľahkej úlohe – uživiť deväť miliárd ľudí. Produkcia potravín pre ľudskú rasu sa musí zdvojnásobiť. Spôsob hospodárenia s pôdou a vodou za účelom získavania obživy, aký poznáme dnes, je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Už dnes je na svete miliarda ľudí, ktorí trpia chronickým hladom. Je preto potrebné prehodnotiť náš prístup a nájsť nové spôsoby získavania živín dôležitých pre človeka.    

Nutrične nevyvážená potrava bohatá na tuky a cukry, avšak s malým obsahom vitamínov a minerálov je jednou z rozhodujúcich príčin obezity, tak častej v rozvinutých krajinách. Na druhej strane, potrava národov žijúcich v oblasti Stredozemného mora, ale tiež Japonska, bohatá na ryby a plody mora, je príkladom zdravej a nutrične vyváženej diéty. Nutričná hodnota a vyváženosť biomasy tela červíkov je veľmi podobná ako u rýb a je identická s nutričnou kvalitou plodov mora. Vysoký obsah omega 3 a 6 nenasýtených mastných kyselín, esenciálnych aminokyselín či vlákniny vo forme chitínovej telesnej schránky červíkov sú ďalšími benefitmi konzumácie potravinárskych produktov na báze . Aromatické látky, ktoré viaceré druhy produkujú, sú príčinou ich neočakávane lahodnej chuti.

 

Červíky chované vo veľkochovoch emitujú podstatne menej skleníkových plynov (GHG) ako väčšina hospodárskych zvierat. V krajinách, kde sú červíky súčasťou tradičnej kuchyne, sa najčastejšie konzumuje celý, priamo po predchádzajúcom tepelnom opracovaní zvierat (napr. metán vyrába len niekoľko skupín hmyzu, ako sú termity a šváby). Rovnako i emisie amoniaku spojené s chovom červíkov sú oveľa nižšie ako tie, ktoré sú spojené s konvenčnými hospodárskymi zvieratami, ako sú ošípané. Chov červíkov nie je nevyhnutne pozemnou činnosťou a nie je potrebné odstránenie pôvodnej krajiny na rozšírenie výroby. Rovnako spotrebuje menej krmiva, ktoré má najvyšší podiel v požiadavkách na pôdu. Pretože je červíky sú  chladnokrvné, sú veľmi úsporné pri premene krmiva na bielkoviny (napríklad cvrčky potrebujú až dvanásťkrát menej krmiva ako dobytok) na produkciu rovnakého množstva proteínu.

Červíky môžu v rámci chovu recyklovať čistý organický odpad, ako je suché pečivo alebo zvyšky ovocia a zeleniny.  V ostatných rokoch sa v mnohých krajinách sveta budujú malé rodinné, ale tiež technologicky prepracované veľkoprodukčné farmy na chov červíkov. Tieto zariadenia ponúkajú čoraz viac pracovných príležitostí nielen pre menej kvalifikovaných pracovníkov, ale tiež odborníkov a vedcov, ktorí sa venujú výskumu v tejto oblasti. Červíky ponúkajú významnú príležitosť zlúčiť tradičné poznatky a poznatky modernej vedy v rozvinutých aj rozvojových krajinách.